vertical line ซิตี้บอย (840) vertical line คอนเทนเนอร์ 1050 vertical line 900 vertical line 1100 vertical line ซูซูกิ แครี่ vertical line
หลังคาไฟเบอร์กลาส แครี่บอย 110

หลังคาไฟเบอร์กลาส แครี่บอยสำหรับ ซูซูกิ แครี่

มิติใหม่แห่งหลังคาไฟเบอร์กลาส...หลังคาเพื่อการพาณิชย์

แครี่บอย 1050-CSK และ CSK-S8 บรรทุกที่มากกว่า ไม่ติดเวลา เพิ่มผลกำไร ได้ พัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพ ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเน้นถึงความแข็งแรง ทนทาน ด้วยการใช้เส้นใยไฟเบอร์กลาส คุณภาพสูง เพิ่มสมรรถนะ ในการใช้งานได้ เนื้อที่ใช้สอยเพื่อการบรรทุกอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ
*คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
  ซีเอสเค-1050 ซีเอสเค-เอส8
ซูซูกิ แครี่
ซูซูกิ แครี่
หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่   หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่   หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่   หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่   หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่
หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่   หลังคาสำหรับซูซูกิ แครี่
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
*** ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ